Pm Flurkmark

Nu är pm:et utskickat till alla er utställare, men jag lägger ut pm här också!

Klicka på länken för att öppna

PM Till utställningen i Flurkmark!