Dagordning

Årsmöte Västerbottens Dreverklubb 2022

Årsmöte Västerbottens Dreverklubb 2022-02-13 18:00 i Flurkmark

&1. Öppnande av årsmöte.

&2. Val av mötesfunktionärer ordförande, sekreterare, 2 justerare.

&3. Justering av röstlängd.

&4. Godkännande av kallelse.

&5. Godkännande av dagordning.

&6. Verksamhetsberättelse.

&7. Kassarapport och ekonomisk berättelse.

&8. Revisionsberättelse.

&9. Fråga om ansvarsfrihet för kassör och styrelse.

&10. Val av ordförande 1 år.

&11. Val av styrelseledamöter 2 år 2 st 1år 2st.

&12. Val av suppleanter 2 år.

&13. Val av revisorer 1 år.

&14. Val av kontaktman avelsråd.

&15. Val av ombud till DS 2022.

&16. Drevprov, viltspår 2022

&17. Val av fullmäktige och kommissarie drevprov/viltspår.

&18. Val av representant till jägareförbundets årsmöte.

&19. Val av utbildningsansvarig.

&20. Val av pr ansvarig.

&21. Val av valberedning.

&22. Behandling av styrelsens förslag och motioner.

&23. Verksamhetsplan.

&24. Nästa årsmöte.

&24. Övriga frågor