Rapport från Viltspårproven 2020

Rapport från Viltspårproven 2020.

 
Under våren kom coronapandemin att sätta sina spår på all aktivitet runt om i samhället. Glädjande nog kunde vi genomföra vår verksamhet under ganska normala förhållanden.
Antalet prov hölls på en jämn nivå under hela provperioden.
Det blev totalt trettiotre prov under säsongen 2020.
Det är bara att hoppas att intresset för viltspårprov finns kvar och att intresset för att meritera sina hundar hos oss finns kvar även nästa säsong 2021.
Vi som dömt årets viltspårprov är:
Harry Adamsson 16 prov
Lars Olofsson 16 prov
Lo Samuelsson 1 prov
På en hundägares begäran dömde Lo Samuelsson ett prov åt oss. Lo dömer annars för dom lokala tax och älghundsklubbarna.
Vi har under året dömt sex drevrar som gått tretton prov.
Den hund som kom att bli bästa viltspårdrever blev Påsketorpets Ena, matte Martina Lindgren från Kalvträsk.
Tiken blev champion efter ett godkänt anlagsprov samt tre raka förstapris.
Vi viltspåprdomare gratulerar till den fina prestationen.
Västerbottens Dreverklubb
Harry Adamsson
Kommissarie och Fullmäktige