Motioner till årsmötet-2022

Dags för dig som medlem i Västerbottens dreverklubb att skicka in din eventuella motion!

För att den ska kunna behandlas på årsmötet ska den vara styrelsen tillhanda senast den 5 februari 2022. Maila din motion till vasterbottensdreverklubb.gmail.com

Motionen kommer behandlas på årsmötet den 13 februari. Inbjudan till årsmöte kommer senare!