Kommentarer på revideringsförslag.

Förord till kommentarer på inlämnade förslag.
Ändringar ska man kunna göra om det är befogat och motiverat men i vissa frågor verkar det som
att det finns minst två olika synsätt som var för sig är lika övertygade om vad som är det rätta. Vi
har försökt ta hänsyn så långt det går men valt att avstå i vissa frågor. Vi vill undvika att hamna i en
situation där man så att säga hoppar på en tuva i en regelomgång för att i nästa hoppa tillbaka och
kanske i ytterligare regelrevidering hoppa tillbaka ytterligare en gång. Saker måste få sätta sig,
eventuellt justeras i kanterna och utvärderas riktigt för att undvika ständigt hoppande.
Vid workshopen inför stämman 2019 var vi rörande eniga om att dömandet med GPS-pejl, vare sig
vi vill det eller inte, är här för att stanna. Vi har därför lagt in detta som förslag i reglerna.
Användningen av pejl behöver emellertid vissa förhållningsregler som vi med de bästa intentioner
försökt beskriva. Vi förstår att detta kan upplevas besvärande till en del men hoppas samtidigt att
det inte blir så besvärligt så att det vi var överens om på workshopen går om intet. Dessutom vet vi
att GPS-pejl används idag på olika sätt utöver vad man kanske enligt dagens regler får.
Nedan har vi försökt beskriva hur vi tänkt inför de olika revideringsförslagen och ha i baktanke att
det är ett reglemente för fyra kortbenta drivande raser.