Exteriörbedömning 27/2

Lördag den 27/2 i Håknäs bygdegård kommer det att erbjudas…