Utställning Flurkmark

Utställning i Flurkmark, Morgan Wacht dömer drever