Nationella unghundsprovet del 2

Nationellt Unghundsprov den 26 oktober & 28 december 2023
Allmän information – Nationellt unghundsprov
Nationellt unghundsprov erbjuder unga hundar (12-24 månader) att starta på drevprov med särskilt anpassade regler. Syftet är att snabbt få en avelsutvärdering på unga hundar utan att pressa dem för hårt. Provdagen är förkortad och kravet för ett första pris är lägre, jämfört ett vanligt drevprov. Provet har genomförts sedan 2015 med goda resultat. Klicka här för resultat från mästerskap.

Så här följer du Nationellt unghundsprov – 2023
Information – Nationellt unghundsprov – 2023
Krav för deltagande:

Medlemskap i Svenska Dreverklubben, samt att hunden är 12-24 mån gammal (på provdagen precis fyllda 12 mån och inte äldre än precis fyllda 24 mån). Den hund som har startat i öppen klass tidigare och tagit ett förstapris får inte delta på detta prov!

Provdatum: 26 Oktober 2023 (Sista anmälningsdag 30/9 2023) samt 28 December 2023 (Sista anmälningsdag 30/11 2023). Medlemmar äger rätt att starta samma hund på ett av följande datum, alltså inte båda! Äger man flera unghundar går det naturligtvis att starta en ny hund vid nästa provtillfälle. Som giltig anmälan från lokalklubbarna räknas endast anmälan på det dokument som kommer att skickas ut till alla lokalklubbar! Observera att alla anmälningar görs till aktuell lokalklubb som sedan anmäler till utsedd kontaktperson i centralstyrelsen!

Som giltig anmälan från lokalklubbarna räknas endast anmälan på det dokument som kommer att skickas ut till alla lokalklubbar! Observera att alla anmälningar görs till aktuell lokalklubb som sedan anmäler till utsedd kontaktperson i centralstyrelsen!

Provets genomförande:
Deltagande hundar startar i valfri lokalklubb i hela Sverige och på valfri provmark (även hemmamark) och bedöms av en lokal drevprovsdomare. Bedömningen kommer att ske enligt gällande drevprovsregler för unghundsklass. Provet genomförs alltså precis som ett vanligt drevprov i unghundsklass med den enda skillnaden att man meddelat att man vill delta i det nationella unghundsprovet och att alla som deltar startar på någon av de fastslagna provdagarna! Vid behov kan en domare döma 2 hundar samma dag om båda hundägarna gett sitt tillstånd till det! Lokalklubben ska hålla ett kollegium samma dag som provet och rapportera resultatet omgående till utsedd kontaktperson inom centralstyrelsen. Deltagande hundar ska bära en pejl från Tracker för att provet ska kunna följas live på webben! Dom som inte har ett eget halsband från Tracker eller kan låna av en vän, får låna ett som kommer på posten innan provet. Då det tidigare år uppstått problem med att halsbanden inte skickats tillbaka så ligger det på lokalklubbarnas ansvar att följa upp och se till att de startande skickar tillbaka den lånade pejlen till Tracker!

Priser:
Hundpejlar från Tracker och andra fina priser kommer att lottas ut bland samtliga deltagare.

Resultat:

Resultat för 2023 års prov publiceras efter 28 december

Kontaktperson: Göran Hagman 070-366 24 29. E-post: goran.h@svenskadreverklubben.se