Sista anmälningsdag för nationella unghundsprovet den 27/11

Nationellt Unghundsprov den 28 december 2021
Allmän information – Nationellt unghundsprov
Nationellt unghundsprov erbjuder unga hundar (12-24 månader) att starta på drevprov med särskilt anpassade regler. Syftet är att snabbt få en avelsutvärdering på unga hundar utan att pressa dem för hårt. Provdagen är förkortad och kravet för ett första pris är lägre, jämfört ett vanligt drevprov. Provet har genomförts sedan 2015 med goda resultat.
Krav för deltagande:
Medlemskap i Svenska Dreverklubben, samt att hunden är 12-24 mån gammal (på provdagen precis fyllda 12 mån och inte äldre än precis fyllda 24 mån). Den hund som har startat i öppen klass tidigare och tagit ett förstapris får inte delta på detta prov!
Provdatum: 28 December 2021 (Sista anmälningsdag 27/11 2021). Medlemmar äger rätt att starta på ett av de datum som erbjuds, alltså inte båda! Som giltig anmälan FRÅN LOKAKLUBBARNA räknas endast anmälan på det dokument som kommer att skickas ut till alla lokalklubbar! Observera att alla anmälningar görs till aktuell lokalklubb som sedan anmäler till utsedd kontaktperson i centralstyrelsen! För Västerbottens dreverklubbs del så anmäler du din hund via Dreverdata.se till decemberprovet och anger under kommentarer att din anmälan gäller Nationella unghundsprovet.
Provets genomförande:
Deltagande hundar startar i valfri lokalklubb i hela Sverige och på valfri provmark (även hemmamark) och bedöms av en lokal drevprovsdomare. Bedömningen kommer att ske enligt gällande drevprovsregler för unghundsklass. Provet genomförs alltså precis som ett vanligt drevprov i unghundsklass med den enda skillnaden att man meddelat att man vill delta i det nationella unghundsprovet. Vid behov kan en domare döma 2 hundar samma dag om båda hundägarna gett sitt tillstånd till det! Lokalklubben ska hålla ett kollegium samma dag som provet och rapportera resultatet omgående till utsedd kontaktperson inom centralstyrelsen. Deltagande hundar ska bära en pejl från Tracker för att provet ska kunna följas live på webben!
Dom som inte har ett eget halsband från Tracker eller kan låna av en vän, får låna ett som kommer på posten innan provet. Då det tidigare år uppstått problem med att halsbanden inte skickats tillbaka så ligger det på lokalklubbarnas ansvar att följa upp och se till att de startande skickar tillbaka den lånade pejlen till Tracker!
Priser:
Hundpejlar från Tracker och andra fina priser kommer att lottas ut bland samtliga deltagare.
Kontaktperson centralt: Göran Hagman 070-366 24 29. E-post: goran.h@svenskadreverklubben.se