Drevprovsresultat

Här finner du resultat från våra drevprov.

Resultat 2020

Drevprov Oktober

ATLAS SE50471/2019 H e SEUCH FIUCH HÖLATOPPENS HAN SOLO SE28654/2015 u J SEUCH DJÄKENGÅRDENS ALLIE
SE34310/2016 Äg: Pererik Eriksson, Bjurholm.
26/10. Domare: KURT HÄGGSTRÖM. Släpp 8.00. Upptag 8.02. Drev i en repris till full tid. Hjort avspårad på blöt väg. En lämplig
hjorthund som drev hjort för första gången. Hj 101
EP: K – K – 3 – 5 – 5 – 3 – 3(1) – 3 – 2 = 24 DFK: 6 SFK: 80 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Hj

BURTRÄSKBYGDENS ASKA SE31179/2019 T e J SEVCH SEUCH ACKERS GAMEKEEPER SE51141/2012 u J LEIA SE48334/2015
Äg: Simon Lindström, Burträsk.
26/10. Domare: PATRIK HÄGGSTRÖM. En trevlig tik som gästade oss vid kusten. Aska tog upp kronhjortshind med kalv vilket var första
gången hon träffade på. Efter 10 min drev såg vi hjortarna med tiken 2 min efter. Hon drev dom förtjänstfullt i 72 min tills hon bröt och
kom tillbaka i drevlöpan. Släpp 2. Upptag på rådjur som vi såg i upptaget med tiken 30 sek efter. Drev dom med ej noterbara tappter i 75
min innan vi låg rätt till för att kalla in Aska. En lovande rå/hjorthund som vi fick döma idag. Hj 72, Rå 75
EP: 2(1) – 3 – 3 – 4 – 1 – 3 – 3 – 4 – 3 = 26 DFK: 6 SFK: 116 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Kombi

ÄHRSKES CARMEN SE34812/2016 T e SEJCH ASTRO SE30255/2014 u SEJCH ACKERS EXI S48895/2008
Äg: Ola Andersson,
Skellefteå.
12/10. Domare: DAVID BRÄNNSTRÖM. Släpp 1. Söker ut bra. Tar upp hare som går i normala bukter. Ses 3 gånger med hunden 7, 2,
och 1 min efter. Går på berg med kala hällar och i samma löpor. Hunden gör ett bra jobb. Släpp 2. Söker ut bra med snabbt upptag på
hare. Går över berg och ut på väg med omkringliggande sommarstugor där hunden får dödtappt. Släpp 3. Fortfarande bra sök men inga
slag. Trevlig arbetsvillig tik. Hare 90(15), Hare 15
EP: 4 – 4 – 4 – 4 – 3 – 4 – 4 – 2 – 2 = 31 DFT: 10 SFT: 85 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hare

Drevprov November

ATLAS SE50471/2019 H e SEUCH FIUCH HÖLATOPPENS HAN SOLO SE28654/2015 u J SEUCH DJÄKENGÅRDENS ALLIE
SE34310/2016 Äg: Per-Erik eriksson, Bjurholm .
21/11. Domare: GUNNAR KARLSSON. Upptag på ensamt rådjur som vi ser på en åker. Drevet hörs till en början bra i den kraftiga
vinden och rådjuret ses med hunden 1 min efter. När drevet sträcker ut ca 400 meter tappar vi hörkontakten i stormen och hunden
kopplas när tappt uppstår. Nytt släpp och upptag på två rådjur som direkt går undan i fel vind varför vi ej kan höra drevet och när
möjlighet ges kopplas hunden och ägaren väljer att bryta provet pga storm. En energisk och lovande unghund som gör sitt första drev på
snö och som stormen förstör dagen för. Rå 32(26), Rå 2
EP: K – 4 – 4 – 2 – 4 – 3 – 2 – 2 – 3 = 24 DFK: 5.5 SFK: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 3 Rå

ATLET SE43687/2017 H e J TEAM GRANATHS AX SE57660/2012 u SEJCH STRÅKENS BISSIE SE27362/2013
Äg: Dennis Sundberg, Skellefteå.
05/11. Domare: TORE JOHANSSON. Första sökrunda 10 minuter. Sedan längre sökturer på upp till 20 minuter och 600 meters avstånd.
Reser rådjur och driver med gles skallgivning. Efter tappt bättre kontakt och tätare skallgivning. Rådjur avspårat under drev och efter
koppling. Hunden kopplad på drevlöpan. Släpp 2. Hunden hittar inget slag, koppling inom synhåll. Rå 90(30)
EP: 3 – 3 – 5 – 3 – 4 – 4 – 2(1) – 2 – 3 = 29 DFK: K SFK: K JL: Bra
Pris: Ökl, 1 Rå

KENZO SE50470/2019 H e SEUCH FIUCH HÖLATOPPENS HAN SOLO SE28654/2015 u J SEUCH DJÄKENGÅRDENS ALLIE
SE34310/2016 Äg: Håkan Malmin, Norsjö.
20/11. Domare: SÖREN LARSSON. Hunden tar upp ett rådjur som ses vid ett tillfälle. Då är hunden 1 minut efter. Efter 52 minuter får
hunden tappt i ett område med flera djupa diken och kan inte lösa problemet. Hunden arbetar på tappt i 40 minuter innan han återvänder
till husse. Rå 52
EP: 3 – 3 – 3 – 3 – 5 – 4 – 3 – 3 – 3 = 30 DFK: 6 SFK: 70 JL: Bra
Pris: Ukl, 2 Rå

LOKE SE49549/2018 H e SEJCH TJÄRDALEN’S RS HELEX SE14009/2015 u SEJCH HÄXAN SE43735/2013
Äg: Jerry Jonsson, Bygdeå.
25/11. Domare: THOMAS ERIKSSON. Släpp 1. Söker trångt i odlingslandskap. Frusen mark med is och svåra förhållanden. Markerar
slag men reser ej vilt. Släpp 2. Söker något trångt men bättre än morgonen. Markerar slag och reser vilt snabbt. Efter 45 min får hunden
problem i ett myrområde med mycket vatten. Kopplas vid väg. Släpp 3. Söker som tidigare, markerar slag och reser rådjur som drivs
tapptfritt i 55 min när drevdjuret korsar en större bäck flera gånger. Hunden klarar detta på ett förtjänstfullt sätt. Driver därefter tills vi
kopplar vid provslut. Hunden har ett mycket hörbart skall och nyanserar väl. Driver i ca 6-7 km/timme med 70-80 skall/minut. Hj 45(5), Rå
106(19)
EP: 2(1) – 4 – 5 – 4 – 4 – 4 – 4 – 2 – 3 = 32 DFK: 6.5 SFK: 80 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 3 Hj, 1 Rå

MIDDAGSBERGETS BOSSE SE22805/2018 H e NORDUCH NOJCH SEJCH STAKKELIAS DACCO III NO43003/14 u J SEJCH
SEUCH TOSTAREDS AMALIA SE22114/2015 Äg: Conny Lundkvist , Kusmark .
07/11. Domare: SÖREN LARSSON. Snabbt upptag på okänt vilt och hunden går ur hörhåll efter 15 minuter. Åter kontakt med hunden kl
12, fem kilometer bort. Hunden kopplas och provet avbryts.
EP: K – K – K – K – K – K – K – 1 – 3 = 4 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 0

NORRBYNS AXA SE47929/2015 T e SEJCH VÄSTRALUNDS ROX SE43199/2010 u J ÅSKBERGETS YLA S65758/2009 Äg: Roland
Lindgren, Umeå.
13/11. Domare: THOMAS ERIKSSON. Släpp 1. Tiken söker ut i mycket gott tempo. Markerar slag med något skall och reser vilt snabbt.
Driver i 25 min då hon bryter och kommer tillbaka. Släpp 2. Söker som tidigare och markerar slag med några skall och reser snabbt
drevdjuret. Efter 40 min går drevdjuret in i bebyggelse vid Öre älv. Tiken arbetar ihärdigt bland husen och reder upp tappten. Driver
därefter tapptfritt fram till vi lockar in och kopplar. Tiken har ett mycket hörbart skall och nyanserar väl. Jag observerar drevdjuret vid två
tillfällen med tiken ca 2 min efter. Släpp 3. Tredje släppet sker i en annan del av marken. Det har börjat blåsa och regna kraftigt. Tiken
hittar inga fler slag att arbeta med. Hon söker upp till 400 meter från oss i det usla vädret. 25, Hj 100(25)
EP: 3 – 3 – 5 – 4 – 4 – 4 – 4 – 2 – 3 = 32 DFK: 7 SFK: 80 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hj

NORRVIKENS HERO SE41129/2019 H e SEJCH SEUCH RIVER RACE LINUX SE21523/2015 u J SEJV-17 SEVCH NOVCH
GÅSMYRENS QUEEN TO NORRVIKENS SE44468/2016
Äg: Peter Andersson, Nordmaling.
27/11. Domare: PATRIK HÄGGSTRÖM. Släpp i viltrika och nya marker för hund och ägare. Sök lite kort och mycket nytt att reda ut men
när det blir upptag så är det första gången han reser dovhjort. Vi ser drevdjuret ett smaldjur med hunden 1 minut efter. Det går i en bukt
och vi hör djuret 30-40 meter från oss. Det passerar oss igen på 150 meter och hunden tar fel löpa men upptäcker det på ca 50 meter,
vänder om och letar upp rätt löpa igen på ett föredömligt sätt. Hjorten passerar en väg där det blir ett första tappt men han reder ut det
och vi ser samma hjort med hunden 5 minuter efter. Drevet fortsätter till ett stugområde med flera vägar och störningsmoment. Där blir
det ett tappt på 35 min innan han reder ut det och driver till full tid. Väldigt trevlig och lovande unghund med ett härligt tätt skall under
drev. Hj 94(48)
EP: 2(1) – 3 – 4 – 4 – 4 – 5 – 5(1) – 2 – 2 = 31 DFK: 8.5 SFK: 150 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Hj

PÅSKETORPETS ENA SE54743/2018 T e SEUCH SEJCH ÖRNFJORDENS PAN SE21609/2013 u SEVCH SEJCH SEUCH
NATTSLAGETS BELLIO SE48796/2014 Äg: Marcus Lindgren, kalvträsk.
15/11. Domare: LAGE FURBERG. Släpp 1. Haren sågs en gång med hunden 9 minuter efter. Haren buktade trångt i tät granskog där
det blev dödtappt. Hunden låg kvar på tappt i 60 minuter. Hare 66
EP: 3 – 3 – 4 – 3 – 3 – 2 – 3 – 3 – 3 = 27 DFT: K SFT: K JL: Bra
Pris: Ökl, 2 Hare

PÅSKETORPETS ENA SE54743/2018 T e SEUCH SEJCH ÖRNFJORDENS PAN SE21609/2013 u SEVCH SEJCH SEUCH
NATTSLAGETS BELLIO SE48796/2014 Äg: Martina Lindgren, kalvträsk.
08/11. Domare: LAGE FURBERG. Släpp 1. Hunden släppte drevet efter 16 minuter, visade ingen intresse att söka på tappt i skogen.
Släpp 2. Dåligt väder på eftermiddagen, svårt att bedöma hunden på släpp 2. Hunden gick mest och rotade. Rå 16, Rå 0
EP: 2 – 2 – 3 – 2 – K – 2 – 2 – 3 – 2 = 18 DFK: K SFK: K JL: Dålig
Pris: Ökl, 0

Drevprov December

ACKERS IPA SE42436/2018 T e SEJCH NORDUCH PIIPANLAUMAN PIKKU-REX SE60127/2016 u J RR ACKERS ALLRABESTA
SE35959/2012 Äg: Joakim marklund, Skellefteå.
22/12. Domare: TORE JOHANSSON. Hunden hann med 2 sökrundor på 10-15 min, -300 m. Reste hare som gjorde en bukt. Sen
grusväg ner på byväg. Där gick haren i gryt. Ståndskall. Kopplade. Bytte område. Sökte inte ut så långt men hittade nytt slag men hann
inte få upp innan provdagens slut. Hare 30
EP: 3 – 3 – 5 – 2 – 4 – 3 – 3 – 2 – 2 = 27 DFT: 6 SFT: 65 JL: Bra
Pris: Ökl, 0

ACKERS IPA SE42436/2018 T e SEJCH NORDUCH PIIPANLAUMAN PIKKU-REX SE60127/2016 u J RR ACKERS ALLRABESTA
SE35959/2012 Äg: Jonas Marklund, SKELLEFTEÅ.
09/12. Domare: DAVID BRÄNNSTRÖM. Släpp 1. Hittar omgående slag. Snabbt upptag på hare som ses 4 gånger med hunden 1-3 min
efter. Hackigt i början sen bättre och bättre. Driver väg fram och tillbaka 1,5 km. Släpp 2. Söker villigt ut. Snabbt upptag på hare som går
i små och normala bukter. Ses 1 gång med hunden 1 min efter. En helt igenom ärlig drevmaskin som bara ville fortsätta, därav långa
kopplingstider. Sprang mer än 5 mil under dagen. Hare 161(43), Hare 175(12)
EP: 3 – 4 – 4 – 5 – 5 – 3 – 4 – 1 – 1 = 30 DFT: 8.7 SFT: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hare, 1 Hare

ATLAS SE11613/2020 H e J SEUCH VILTSTIGENS DALTON SE25902/2015 u J SEVCH GÅSMYRENS FREJA SE44469/2016 Äg:
Fredrik Lundsten, Holmsund.
12/12. Domare: GÖRAN BACKLUND. Upptag, det buktar fint och går till en hästhage där det blir en längre tappt men genom fint
sökarbete får han upp igen. Vi ser rådjuret lunka över vägen, då är Atlas 1,5 min efter. Nästa gång vi ser rådjuret är Atlas 1 min efter. Rå
80(24)
EP: 4 – 3 – 3 – 4 – 4 – 4 – 4 – 2 – 2 = 30 DFK: 11 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå

BURTRÄSKBYGDENS FREKE SE31180/2019 H e J SEVCH SEUCH ACKERS GAMEKEEPER SE51141/2012 u J LEIA
SE48334/2015 Äg: Rasmus stenborg , Robertsfors .
28/12. Domare: LARS OLOFSSON. Freke drev ett rådjur i fina bukter. Skallar tätt vid god kontakt med drevdjuret. Nyanserade väl. Löste
snabbt och enkelt råets försök att lura upp hunden på läktaren, exempelvis vid större vattenfyllda diken. Freke kallas vid full tid in från
drev utom synhåll för hundföraren. En unghund som redan hunnit långt i sin utveckling! Rå 87
EP: 3(1) – 3 – 4 – 5 – 3 – 3 – 4 – 2 – 4 = 31 DFK: 7 SFK: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå

DIXI SE50466/2019 T e SEUCH FIUCH HÖLATOPPENS HAN SOLO SE28654/2015 u J SEUCH DJÄKENGÅRDENS ALLIE
SE34310/2016 Äg: Simon Nyström , Vännäs.
21/12. Domare: ULRIK HELGESSON. Efter kontroll av tiken så släpper vi 08:17 och tiken söker mestadels inom synhåll med några korta
sökturer upp till 3 minuter. Efter ett kort slagarbete reser hon två rådjur som hon driver med hög drevsäkerhet och några korta ej
noterbara tappter som hon löser mycket bra för hennes ringa ålder. Hon väcker lite på de tappter som hon har på dagen. Hon har ett
skall som är genomsnittligt för drevrar med bra nyansering och lätt att följa drevet och hur det utspelar sig mellan rådjuren och hunden.
Tiken har bra kontakt på sök och kommer förbi oss när hon har varit ute på nån längre sväng. Kommer på inkallning efter lite tvekan på
ett tappt i slutet av dagen och låter sig kopplas. Rå 111
EP: 1(1) – 3 – 4 – 4 – 3 – 3 – 4 – 2 – 3 = 27 DFK: 8.4 SFK: 85 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Rå

GRABBEBERGETS BULTEN-I-BO SE40160/2018 H e SEJCH BERGMOSSENS OBOY SE22491/2014 u SEJCH UTORAX HELGA
SE28696/2016 Äg: Samuel karlsson , Kåge.
11/12. Domare: DAVID BRÄNNSTRÖM. Släpp 1. Söker bra. Tar upp hare som går normala bukter. När haren springer om löpan tappar
hunden. Släpp 2. Tar upp hare som ses 1 gång med hunden 4 min efter. Samma tappscenario som släpp 1. Hare 36, Hare 36
EP: 4 – 4 – 4 – 2 – 4 – 4 – 3 – 2 – 3 = 30 DFT: 8 SFT: 90 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 0

GÅSMYRENS ISSA SE25470/2018 T e SEJCH SEUCH SIMBACKENS BAMSE SE58565/2014 u NORDUCH NORDJCH C.I.B.
VILDTJÄRNS DORIS SE39951/2013 Äg: Fredrik Conradzon , Holmsund.
23/12. Domare: GÖRAN BACKLUND. Släpp 1. Regnade idag som i släpp 2 övergick i snöfall, inga slag. Släpp 2. Bytte såt. Upptag
13:00, får se drevdjuren korsa en väg, 2 rådjur, då är Issa 2 min efter. Rå 62
EP: 2 – 3 – 3 – 3 – 4 – 3 – 4 – 2 – 2 = 26 DFK: 5 SFK: 90 JL: Bra
Pris: Ökl, 2 Rå

LILLA STÅNGSKÄRS JAKOB SE59339/2017 H e SEJCH STJÄRNSKOGENS ATOS SE37542/2014 u SEJCH LÖKKAS DIANA
SE31875/2013 Äg: Thomas Granberg, Umeå.
05/12. Domare: TOM KLASSON. Släpp 1. Snabbt upptag på rå efter ett kortare slagarbete. Går utom hörhåll ganska snabbt men börjar
bukta och vi kommer ikapp. Drevdjuret ses 2 gånger med hund 2 & 3 minuter efter. Drevet buktar nära en å och hunden tappar och
kopplas. Släpp 2. Upptag på rå som spåras av i snön efter ett bra slagarbete över ett berg. Likt första drevet så går det utom hörhåll,
börjar bukta och vi kommer till slut ikapp. Drevet går i sakta tempo och sparsam skallgivning. Hunden bryter på tappt och inkallas i
återgången. Hunden kopplas och provet avbryts. Rå 93(34), Rå 69(57)
EP: 2(1) – 4 – 5 – 2 – 4 – 3 – 2(1) – 3 – 2 = 27 DFK: 6 SFK: 54 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

LILLA STÅNGSKÄRS JAKOB SE59339/2017 H e SEJCH STJÄRNSKOGENS ATOS SE37542/2014 u SEJCH LÖKKAS DIANA
SE31875/2013 Äg: Thomas Granberg, Umeå.
20/12. Domare: THOMAS ERIKSSON. Släpp 1. Söker ut upp till 300 meter. Ett väckskall därefter drev i 6 min som slutar i ett berg.
Troligen räv som gick i gryt. Hunden åter och kopplas. Släpp 2. Söker som tidigare och när vi korsar rådjurslöpa tar hunden an och reser
drevdjuren utan väckskall. Driver i 95 min inom hörhåll med ett nyanserat skall med utmärkt hörbarhet. Jag ser rådjuret vid två tillfällen,
efter 35 min med hunden 4 min efter och efter 55 min med hunden 2 min efter. Hunden kopplas vid en större bäck efter 95 min. Släpp 3.
Söker något kortare. Vi går till provslut utan mera viltkontakt. Räv 6, Rå 95
EP: 4 – 4 – 4 – 5 – 5 – 4 – 5(1) – 3 – 2 = 36 DFK: 6 SFK: 80 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

MIDDAGSBERGETS BOSSE SE22805/2018 H e NORDUCH NOJCH SEJCH STAKKELIAS DACCO III NO43003/14 u J SEJCH
SEUCH TOSTAREDS AMALIA SE22114/2015 Äg: Middagsbergets Bosse , Kusmark .
18/12. Domare: DAVID BRÄNNSTRÖM. Snöat under natten och hela provtiden. Hittar inga arbetsvärda slag första släppet. Förflyttning
och nytt släpp. Jobbar först med översnöade harslag. Kommer på översnöat rådjursspår. Går ca 1 km till upptag. Rådjuret ses 2 gånger
med hunden 1 och 4 min efter. Enda tappten i samband med övergång av å. Kopplad på drevlöpan. Rå 92(12)
EP: 3 – 4 – 3 – 4 – 5 – 3 – 4 – 2 – 2 = 30 DFK: 7 SFK: 95 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

SÖNNAREBYS GALNA GRETA SE54216/2019 T e J SEUCH TRUMSLAGARBOSTÄLLETS NISSE SE56728/2015 u J SÖNNAREBYS
CAISA SE40696/2015 Äg: Isabelle Brännlund, Nordmaling.
28/12. Domare: PATRIK HÄGGSTRÖM. Vi släppte i +3 grader och storm. Greta tog upp rå som vi såg 2 gånger med tiken 30 sekunder
efter. Det gick i normala repriser tills det blev dödtappt vid havsstrand. Nytt släpp på nytt område ledde till upptag på hare som vi såg en
gång med tiken 15 min efter, ett bra tapptarbete som hon löste förtjänstfullt. Drev tills provtiden var slut för unghund. Rå 40, Hare 49(36)
EP: 2(1) – 3 – 5 – 3 – 4 – 3 – 3 – 2 – 2 = 27 DFK: 10 DFT: 6 SFK: 120 SFT: 70 JL: Godtagbar
Pris: Ukl, 3 Rå, 3 Hare

TÖBROARNAS SMILLA SE27834/2018 T e SEJCH NORDUCH PIIPANLAUMAN PIKKU-REX SE60127/2016 u J TÖBROARNAS
RAFFA SE21530/2015 Äg: Per-Olof Flood, Bygdeå.
18/12. Domare: LARS BERGLUND. Släpp 1. Hunden lyckas inte resa ngt vilt. Släpp 2. Upptag på okänt drevdjur. Efter en längre tappt
kopplas hunden. Släpp 3. Hunden lyckas inte resa ngt vilt. 17(16)
EP: 3 – K – K – K – K – K – K – 2 – 2 = 7 JL: Bra
Pris: Ökl, 0